• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Соціальний захист

Соціальний захист у Харківській гімназії № 6 «Маріїнська гімназія»

здійснюється згідно нормативної бази:

- Конституції України,

- закону України „Про освіту” від 23.05.1991 р.;

-Декларації прав людини від 20.11.1959 р.;

-Конвенції ООН „Про права дитини” від 20.11.1989 р.;

-„Типового положення про центри практичної психології та соціальної роботи” ( Наказ Міністерства освіти і науки України № 127 від 03.05.1999р.);

-„Типового положення про центри практичної психології та соціальної роботи” ( Наказ Міністерства освіти і науки України № 385 від 14.08.2000р.);

- листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000 р. щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок служби системи освіти України;

- наказу МОНУ від 06.08.2013 р. №1106 "Про затвердження Плану заходів МОНУ щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 р."

- листа МОНУ від 25.07.2014 р. № 1\9-374 "Про стан та особливості діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2014-2015 н.р.";

- наказу Міністерства освіти і науки України „ Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи Міністерства освіти і науки України” № 864 від 28.12.2006 р.;

- наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006р. № 1983/388/452/221/556/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2006 р. за № 824/12698);

- наказу «Про затвердження етичного кодексу спеціалістів та соціальних працівників» від 09.09.2005 р., № 19/65;

- обласної програми розвитку психологічної служби Харківської області (ХАНО);

- листа МОНУ України від 04.07.2012 № 1/9-488 "Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах";

- листа МОНУ України від 26.07.2012 № 1/9-529 "Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання";

- листа МОНУ України від 13.07.2012 № 66/1 "Роз'яснення Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах" та інші нормативні документи.

Зміст діяльності соціального педагога

Методична тема ХГ № 6 "МГ" на 2017/2018 н.р. – «Модернізація НВП шляхом впровадження ІКТ як засобу оптимізації стратегії навчання ».

Педагогічна проблема ХГ № 6 "МГ" на 2017/2018 н.р. – «Система роботи гімназії з розвитку творчої особистості. Жіноча освіта в гімназії».

Тема самоосвіти соціального педагога: "Роль соціального педагога в організації навчально-виховного процесу у гімназії та у співпраці родини та школи".

Мета: забезпечення соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді в системі освіти, сприяння взаємодії гімназії, сім'ї, служб у справах неповнолітніх.

У системі діяльності соціального педагога виділяються такі напрями роботи:

Діагностичний напрямок

Молодша школа

Мета: виявлення особливостей соціального та особистісного розвитку учнів з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- визначити рівень соціальної адаптації;

- виявити дітей ”групи ризику”;

- визначити особливості сімейного виховання учнів.

Основна школа

Мета: визначення соціальних перемінних, які впливають на особистісний та соціальний розвиток учнів з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- аналізувати вподобання учнів з метою профорієнтації.

Старша школа

Мета: індивідуальне та групове діагностування учнів, соціально-педагогічне спостереження умов навчання та виховання, визначення соціальної готовності до життя з урахуванням здоров'язберігаючих технологій.

Задачі:

- виявити професійні нахили учнів.

Робота з батьками

Мета: визначення проблем сім'ї та сімейного виховання.

Задачі:

- вивчити соціально-педагогічну атмосферу в сім'ї;

- аналізувати сімейне виховання;

- визначити соціальний статус сім'ї.

Прогностичний напрямок

Мета: попередження негативних та розвиток позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи.

Задачі:

- виявити соціальні елементи, які впливають на розвиток особистості чи групи;

- здійснити соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти.

Консультативний напрямок

Мета: надання практичної допомоги всім учасникам педагогічного процесу в галузі соціальної підтримки учнів.

Задачі:

- організувати групові та індивідуальні консультації для дітей, батьків, педагогів, адміністрації.

Захисний напрямок

Мета: захист прав дітей та підлітків

Задачі:

- надавати допомогу та контролювати дотримання норм охорони прав дітей та підлітків;

- надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій;

- здійснювати профілактику ксенофобії, расової нерівності;

- здійснювати профілактику торгівлі людьми.

Профілактичний напрямок

Мета: попередження асоціального розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Задачі:

- виконувати соціально-значимі норми правил поведінки та попередження асоціальності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- здійснювати соціально-психологічний супровід дітей трудових мігрантів;

- здійснювати профілактику ВІЛ-СНІДу та табакокуріння.

Соціально-перетворювальний напрямок

Мета: надання соціально-педагогічних послуг для соцільного перетворення всіх учасників навчально-виховного процесу

Задачі:

- допомагати позитивній соціалізації всіх учасників навчально-виховного процесу.

Організаційно-методичний напрямок

Мета: оформлення потрібної документації, професійний та особистісний розвиток

Задачі:

- структурувати діяльність соціального педагога (планування);

- підвищувати професійний рівень;

- розробити методичні рекомендації;

- підготуватися до практичних занять;

- надання звітної документації до відповідних державних та громадських організацій.


Діяльність соціального педагога гімназії

спрямована на реалізацію таких завдань:


• здійснення соціально-педагогічного супроводу дітей – сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей – напівсиріт, дітей з неповних сімей, дітей – інвалідів, дітей, які проживають в сім'ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей, учнів, які стоять на внутрішкільному обліку, дітей, схильних до правопорушень та тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД;
• організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу;
• організація необхідної консультативної соціально-психологічної допомоги дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди);
• організація соціально-психологічного обстеження, надання консультативної допомоги дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;
• організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
• профілактика правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму;
• сприяння здійсненню профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших шкідливих звичок серед підлітків.

Самоосвіта, підвищення кваліфікації

Мета: підвищення фахового рівня соціального педагога.

Завдання:

- брати участь у районних, міських, обласних конференціях, семінарах, тренінгах, спецкурсах.

Соціальний педагог протягом навчального року забезпечує учнів пільговими проїзними квитками в міському наземному електротранспорті.

Порядок дій щодо оформлення та придбання проїзних квитків в міському пасажирському електротранспорті:


1. Батьки пишуть заяву щомісяця до 10 числа наступного місяця.
2. Класні керівники та батьки подають замовлення на проїзні квитки щомісяця до 15 числа.
3. Сплачувати за квиток необхідно щомісяця.
4. Соціальний педагог отримує проїзні квитки в КП „Міськелектротранссервіс” з 25 по 30 число щомісяця.
5. Учні отримують проїзні квитки в кінці кожного місяця.

Кiлькiсть переглядiв: 321